Notícies

Robotica Educativa

Aquest trimestre hem començat les classes de robòtica Lego amb els alumnes de 4t d'ESO. La Robòtica Educativa és un sistema d’ensenyament interdisciplinari que potencia el desenvolupament d’habilitats i competències als alumnes. Es plategen activitats i pràctiques que els alumnes han de resoldre com reptes, de forma col·laborativa, aportant solucions elaborades entre tots els membres.